www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Poděkování

V této části chci poděkovat všem , kteří přispěli a poskytli podklady k vytvoření těchto stránek. Nerad  bych zmiňoval všechny kdo pomohli protože vás je hodně a určitě bych na někoho zapomněl ,ale přesto dovolte abych uved aspoň Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,

které poskytlo mnoho pěkných fotografii.

Ještě jednou všem velký dík.