www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Třebíšov

 

Trebišov je 6 km jihovýchodně od Předslavi – první písemná zmínka je z roku 1379.Vesnice je vedle velkého rybníka, který tvoří severovýchodní stranu návsi.Na jeho břehu je vedle pamětního kříže umístěna novodobá kovová sloupová zvonička. Asi 1 km jihovýchodně na návrší se nachází bývalá osada Hůrka tvořená pouze několika usedlostmi.