www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Makov

 

Makov je 3 km východně od Předslavi.První písemná zmínka je z roku 1379.Na návsi kaple sv. Václava z roku 1932 vystavěná na místě původní dřevěné zvoničky.V této obci s dlouholetou tradicí ochotnického divadla, jejíž počátky sahají do roku 1919 bylo ve třicátých letech 20. století vybudováno na návrší ,,Na Lískách‘‘ lesní přírodní divadlo, přeměněné na počátku šedesátých let na letní kino.