www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Radkovice

Radkovice leží 3 km vychodně od Měčína. První písemná zmínka je z roku 1379. Vzhledem k okolním sídlům poměmě vysoko položená vesnice (554 m.n.m.). Na malé svažité návsi stojí kaple Anděla Strážce z roku 1884 a nedaleko od budova bývalé školy z roku 1898. Severním směrem se nachází areál bývalého panského dvora rozparcelovaného v 1. třetině 20. století.