www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Galerie Měčínska

Měčínský zámek

Historie a současnost Nového hradu.
Měčínský zámek nechal postavit majitel panství ve Švihově Heralt Kavka Říčanský z Říčan kolem roku 1580 a nazval jej Nový hrad, původní stavbu ze 16. století tvořila pouze levá polovina, pravá byla dostavěna později. Zámek byl původně dvoupatrový, když v roce 1874 vyhořel, bylo druhé patro ubouráno, po následné opravě pak dostal dnešní podobu.
Výzdobu zámku tvořila sgrafitová výzdoba z konce 16. století, ta byla objevena v průčelí hlavní budovy při úpravách v roce 1925, tvořil jí rostlinný ornament se dvěma medailonky s podobiznami prvního majitele, Heralta Kavky Říčanského a jeho manželky, a dvěma biblickými výjevy – kladení Krista do hrobu a jeho zmrtvýchvstání.
Součástí zámku byla také park s rybníkem, park byl vykácen v roce 1972 a z rybníka zřízeno koupaliště, které je v posledních letech nevyužíváno, v roce 2005 bylo zčásti zavezeno stavební sutí pocházející z demolice klatovské škodovky.
Dnes je zámek v majetku zemědělského družstva, nejprve tu v roce 1948 byla zřízena strojní traktorová stanice, po jejím přemístění do Přeštic, přešel zámek do majetku družstva, které v hlavní budově zámku zřídilo byty pro zaměstnance a v hospodářských budovách vznikly dílny a sklady.
Měčínský zámek je zapsán ve Státním seznamu kulturních památek.