www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Bíluky

Obec se nachází jihovýchodně od Měčína.První zmínka je z roku 1373.Návesní ves je zachována půdorysně i vzhledově v poměrně čisté podobě.Uprostřed rozlehlé návsi ,kterou protéká malý potůček  pramenící v polích nad vesnicí.V obci stojí kaple svatého Jana Křtitele z roku 1874.