www.mecinsko.webgarden.cz

MĚČÍNSKO

Kbel

Kbel leží 10km jižně od Přeštic v táhlém mělkém údolí Kbelského potoka. Nálezy z mohylových pohřebišť v okolí dokládají osídlení zdejší krajiny západočeskou skupinou lidu mohylové kultury doby bronzové.První písemná zmínka pochází z roku 1355. V 15.-17.století byla ves rozdělena na dva díly, které postupně patřily různým majitelům okolních panství a statků. Na počátku 18.století byly oba díly spojeny v rámci panství Červené Poříčí. U tohoto panství zůstal Kbel až do poloviny 19. století. Po roce 1850 se stal součástí politického okresu Přeštice a v roce 1960 byl přidělen do nově vzniklého okresu Plzeň-jich. Do správního území patří místní části Babice, Malinec, Mečkov a Nová Ves. Památkové objekty – farní kostel Všech svatých,původně gotický, v roce 1860 byl z větší části pobořen a na jeho místě vystavěna nová historizující stavba. Z původní gotické stavby zůstal zachován presbytář, zaklenutý žebrovou paprsčitou klenbou.Z dalších památkově hodnotných objektů zaujme barokní budova bývalé fary a několik příkladů lidového stavitelství roubená chalupa čp.2 ,dřevěné špýchary u čp.1,4,5,14,16,19,21,24 a vzácně dochovaná roubená stodola u čp.4. Z ostatních staveb vyniká budova bývalé školy,kde je nyní sídlo Obecního úřadu, kanceláře místního Zemědělského družstva a dále novostavba hostince s prodejnou potravin.